USR Suceava interpelează CJ Suceava în privința aprobării cheltuirii a 170.000 lei din bugetul județului

Având în vedere sumele importante (170.000 de lei) pe care Consiliul Județean Suceava dorește să le cheltuie din bugetul și așa niciodată îndestulător al județului nostru, Uniunea Salvați România, filiala Suceava, își exprimă dezacordul cu hotărârile luate în acest sens de către consilierii județeni PNL și PSD, solicitând, în același timp, un răspuns pertinent din partea Consiliului Județean Suceava privind iminența cheltuirii acestor bani, dincolo de motivele invocate ca argument în ședințele respective ale Consiliului Județean, motive care din punctul nostru de vedere nu sunt suficiente pentru alocarea unor cheltuieli de asemenea anvergură.

Prezentăm, în cele ce urmează, întreaga „poveste”, cu argumentele și concluziile noastre:

Prin H.C.J. Suceava nr. 112/2018 din 30.07.2108, Consiliul Județean Suceava a decis achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică a acestei autorități publice în dosarul nr. 7025/86/2017, aflat pe rolul Tribunalului Suceava. Suma alocată pentru achiziția acestor servicii juridice este de 50.000 lei.

Prin H.C.J. Suceava din data de 16.10.2018, Consiliul Județean Suceava a decis achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică a acestei autorități publice în dosarul nr. 3655/117/2018, aflat pe rolul Tribunalului Cluj. Suma alocată pentru achiziția acestor servicii juridice este de 120.000 lei.

 

Temeiul de drept invocat de către Consiliul Județean Suceava

 

Art. I alin. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare:

(2) În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea:

(…)

  1. b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale.

 

Actul normativ invocat drept justificare a acestei cheltuieli din bugetul județean privește măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare. Interpretarea textului trebuie, așadar, să fie restrictivă, în sensul reducerii cheltuielilor, nu al creșterii acestora.

 

Situația posturilor de specialitate la nivelul Consiliului Județean Suceava

Potrivit Statului de funcții nominal al Consiliului Județean Suceava, în cadrul acestei autorități publice există două departamente specializate în materia juridică:

  1. Compartimentul Contencios administrativ (având angajați 4 funcționari publici cu studii superioare în funcția de consilier juridic);
  2. Compartimentul Avizare, Legalitate și Secretariat (având angajați 3 funcționari publici cu studii superioare în funcția de consilier juridic).

Așadar, în Statul de funcții de la nivelul Consiliului Județean Suceava sunt angajați nu mai puțin  de 7 funcționari publici cu studii juridice superioare, dintre care 4 aceștia sunt specializați în materia contenciosului administrativ.

În litigiile desfășurate până acum în fața instanțelor naționale, Consiliul Județean Suceava a fost reprezentat de persoane cu specialitate juridică din cadrul departamentelor sale. În măsura în care acum se consideră că aceste persoane nu au competențele necesare pentru a susține legalitatea actelor adoptate de Consiliul Județean Suceava, rezultă că, în fapt, există o puternică îndoială asupra legalității acestora.

Motivarea formulată în propunerea de HCJ, adoptată în data de 16.10.2018, prezintă, în realitate, argumente care susțin necesitatea implicării propriului departament de specialitate, și nu implicarea unor avocați terți. Se arată, spre exemplu, că plângerea formulată este însoțită de prea multe pagini de documente și, din acest motiv, este necesar studiul realizat de o societate de avocatura plătită cu un onorariu de 120.000 lei. În realitate, cu excepția raportului tehnic topografic, toate documentele aparțin CJ Suceava. Au fost emise de CJ Suceava, primite de CJ Suceava de la alte instituții sau întocmite de consultanții CJ Suceava. Într-adevăr, numărul documentelor este mare, dar sunt documente aflate deja în posesia CJ Suceava. Documente care, în plus, ar fi trebuit prezentate în mod public, ceea ce nu s-a realizat.

 

Concluzii

În cele două cauze de contencios administrativ aflate pe rolul Tribunalului Suceava și, respectiv, al Tribunalului Cluj, instanțele de judecată au fost sesizate cu verificarea legalității unor acte administrative emise de către Consiliul Județean Suceava.

Cu alte cuvinte, în aceste litigii, Consiliul Județean Suceava nu trebuie să facă nimic altceva decât să explice care sunt motivele pentru care actele administrative adoptate de către această autoritate publică locală îndeplinesc toate condițiile de legalitate.

Or, fără doar și poate, prezentarea temeiurilor juridice care au stat la baza adoptării propriilor acte administrative poate fi realizată, în cel mai complet mod, chiar de către funcționarii publici cu studii juridice superioare din cadrul Consiliului Județean Suceava.

Nu există nicio rațiune pentru care unul sau mai mulți avocați terți, angajați în acest scop de către Consiliul Județean Suceava, ar putea să găsi explicațiile mai potrivite decât lămuririle pe care le-ar putea oferi angajații Consiliului Județean Suceava.

Prin urmare, în situația de față, nu se poate identifica niciun fel de problemă juridică ce nu ar putea fi soluționată de către personalul de specialitate juridică angajat în cadrul Consiliului Județean Suceava. Din acest motiv, condiția impusă prin dispozițiile art. I alin. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 nu este nicidecum îndeplinită. Această constatare atrage caracterul nelegal al celor două hotărâri ale Consiliului Județean Suceava.

 

sursa foto: sandrinio.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *