G-20 și de ce România are nevoie să analizeze temele discutate în cadrul acestor reuniuni

„Importanța cu care trebuie tratate evenimentele internaționale precum recent încheiatul Summit G-20 ce reunește cele mai prospere 19 state ale lumii și Uniunea Europeană privită ca un întreg, este o îndatorire publică a leadership-ului politic și care ar trebui să asume și să analizeze cu atenție concluziile și temele dezbătute în respectivul cadru restrâns dintr-un motiv foarte simplu: România și cetățenii români sunt influențați în mod direct de deciziile care se iau într-un context internațional interdependent în care economiile de piață nu mai cunosc bariere tehnice, fizice sau de altă natură.

Chiar dacă se naște tendința de a ne delimita de evenimentele la care nu suntem participanți direcți, consider că pentru a „modela” viitorul țării noastre trebuie să cunoaștem tendințele și reperele la care se raportează cele mai prospere națiuni întrucât voința naturală actuală este de a rezista într-o economie globală extrem de competitivă și de dinamică.

Astfel, așa cum reiese din declarația Summitului G-20 de la Hamburg, prioritățile reuniunii au fost orientate către: un sistem comercial multilateral bazat pe norme, deschis și echitabil și un sistem monetar și financiar internațional rezilient la eventuale crize economice care pot fi anticipate și corectate înainte de a crea dezechilibre majore cum a fost cea precedentă din 2007-2012; beneficiile economice ale acțiunilor în domeniul climei și potențialul reprezentat de revoluția digitală; evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale; combaterea terorismului și a finanțării terorismului precum și responsabilitatea comună față de refugiați și migranți și stabilirea de parteneriate cu Africa pentru investiții, creștere economică și ocuparea forței de muncă.

Chiar dacă în privința eforturilor pentru stoparea încălzirii globale și a utilizării gazelor care afectează și perturbă clima la nivel global nu a existat un consens, ba mai mult, ieșirea Statelor Unite ale Americii din Acordul de la Paris a fost acceptată și declarată de către oficialii statelor membre, toți ceilalți 19 participanți au statuat că efectele Acordului de la Paris sunt ireversibile fapt ce atrage atenția asupra necesității solidarității în detrimentul divergenței agendelor politicilor de mediu ale Statelor Unite ale Americii.

Asumarea responsabilității în privința efectelor migrației reprezintă de asemenea un punct cheie ce a adus consens în rândul statelor participante delimitându-se migrația economică de cea forțată de împrejurări militare, politice sau de mediu. În cadrul reuniunii s-a ajuns la concluzia unei cooperări mult mai extinse în scopul de a limita posibilitățiile avansării acestei crize prin asigurarea unui plan de investiții care să îmbunătățească viața cetățenilor din țările de proveniență, să asigure stabilitate politică și socială (G20 Policy Practices for the Fair and Effective Labour Market Integration of Regular Migrants and Recognised Refugees). Susținerea statelor suverane prin aceste programe rămâne în acest moment singurul mod prin care atenția liderilor economici globali se mută dinspre acțiuni-răspuns la crize ale imigranților spre acțiuni preventive și de susținere reală a economiilor statelor ce-și forțează populația să părăsească teritoriul.

În ceea ce privește stabilitatea și prosperitatea economiei globale, s-a reiterat nevoia unei mai strânse cooperări prin utilizarea tuturor mecanismelor de care dispun statele pentru a limita riscurile și deficitele structurale ale sistemelor monetare naționale precum și politici internaționale prin care să se limiteze evaziunea, spălarea de bani ori finanțarea terorismului în acest sens fiid demarate o serie de măsuri menite să asigure un cadru internațional standardizat și o transparentizare prin inclusiv accesul la informații publice ale diverselor aranjamente economice dintre state sau dintre persoane juridice ori fizice.

Preocuparea liderilor economici globali din cadrul G-20 în privința transparentizării cadrurilor legale ale constituirii modului în care se realizează acorduri economice ce depășesc granițele naționale, coroborat cu ceea ce se întâmplă în aceste zile prin investigațiile RISE PROJECT privind încercarea de a masca interesele economice ale liderului PSD, Liviu Dragnea, ne obligă să analizăm mult mai atent necesitatea și oportunitatea modificării actualului cadru legislativ românesc privind acțiunile la purtător și nu numai în scopul de a limita și eradica fenomenul „scurgere” a banilor publici prin intermediul mai multor companii controlate în realitate de politicieni corupți ce-și privesc doar interesul personal ci și de a oferi posibilități reale și credibile tuturor entităților naționale și internaționale în efortul lor de a desfășura activități economice pe teritoriul țării noastre. Am făcut această paranteză pentru a indica modul în care ar trebui să acționeze societatea românească prin pârghiile pe care le are la acest moment și pentru a realiza necesitatea de a ne ralia la standardele statelor care au aceste preocupări și care creează performanță economică pentru cetățenii lor”.

Senator USR,
George- Edward Dircă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *