44% din scolile din județul Suceava funcționează fără autorizație sanitară

Deputatul USR Iulian Bulai a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Suceava, conform Legii 544/2001, detalii privind situația unităților școlare fără apă curentă, fără toalete, autorizație ISU sau autorizație sanitară,

Redăm mai jos răspunsul Inspectoratului Școlar Județean Suceava :

  1. Care este numărul total al unităților școlare din județul Suceava și câte clădiri administrează acestea?

La începutul anului școlar 2017/2018, în județul Suceava funcționează un număr de 760 de unități școlare care administrează 1067 clădiri.

  1. O situație a prezenței toaletelor în unitățile școlare din județul Suceava : câte au toaletă în interior, câte au în curte și o listă a celor care nu au deloc toalete?

Unități școlare care au toalete în interior : 541

Unități școlare care au toalete în curte : 219

Unități școlare care nu au deloc toalete : 0

  1. Câte unități școlare dispun de apă curentă?

Unități școlare care dispun de apă curentă : 584

  1. O listă a unităților școlare din județul Suceava care nu au autorizație sanitară și motivul pentru care nu au obținut-o?

Situația unităților școlare autorizate / neautorizate sanitar :

  • Număr de școli cu autorizație sanitară : 329
  • Număr de școli fără autorizație sanitară : 341
  • Număr de școli în curs de autorizare : 90

Majoritatea școlilor fără autorizație sanitară din județ sunt în mediul rural, neîndeplinind reglementările în vigoare privind dotările de utilități, de ex. lipsa grupurilor sanitare interioare, lipsa apei curente, compoziția apei neconformă chimic/bacteriologic, număr insuficient de cabine la grupurile sanitare în raport cu efectivele de elevi, etc.

  1. O listă a unităților școlare din județul Suceava care nu au autorizație ISU de funcționare și motivele pentru care nu au obținut-o?

Avizele / autorizațiile de securitate la incendiu nu se eliberează pentru instituție, ci pentru fiecare construcție administrată de către aceasta.

Situația unităților școlare autorizate / neautorizate ISU :

– un număr de 784 clădiri nu intră sub incidența avizării / autorizării privind securitatea la incendiu. Aceste clădiri au fost construite sau au suportat lucrări de modernizare, extindere, schimbare de destinație anterior intrării în vigoare a H.G.R. 571/1998, iar pentru construcțiile edificate în intervalul 1998 – 2006, suprafețele desfășurate erau sub limitele impuse de hotărârile de guvern în vigoare la data respectivă (614 unități de învățământ);

– un număr de 182 clădiri dețin avize / autorizații de securitate la incendiu (45 unități de învățământ);

– 101 clădiri nu au avizare / autorizare de securitate la incendiu, din care 24 clădiri sunt în curs de avizare și 77 nu au avizare / autorizare de securitate la incendii, dar realizează demersuri pentru obținerea avizării / autorizării ISU (101 unități de învățământ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *